Čitaj mi

ODRŽAN NAUČNO-STRUČNI SKUP „JAČANјE KAPACITETA U OBLASTI UPRAVLjANјA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA"

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Vladimir Stojković prisustvovao je naučno-stručnom skupu „Jačanje kapaciteta u oblasti upravlјanja bezbednosti saobraćaja". Savetovanje je organizovano u okviru Erazmus+ projekta „Unapređenje bezbednosti saobraćaja u zemlјama Zapadnog Balkana kroz inovaciju i razvoj kurikuluma za osnovne i master studije“.

- Grad Novi Sad u saradnji sa Univerzitetom, Fakultetom tehničkih nauka, Upravom za saobraćaj i puteve i Upravom za građevinsko zemlјište i investicije značajno radi na povećanju bezbednosti u saobraćaju, tako da je ova konferencija pravo mesto i idealna prilika za razmenu iskustava i ideja u toj oblasti. Grad Novi Sad je među prvim gradovima u Republici Srbiji formirao Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja koje okuplјa i koordiniše rad različitih subjekata bezbednosti saobraćaja. Edukacije o bezbednosti u saobraćaju su takođe značajan deo procesa širenja svesti o važnosti ove teme u svakodnevnom životu. Ulaganjem u javni gradski prevoz i izgradnju i rekonstrukciju biciklističkih staza i putnu infrastrukturu Grad Novi Sad stvara uslove za bolјe i bezbednije odvijanje saobraćaja - rekao je Vladimir Stojković.

Profesor bezbednosti saobraćaja Fakulteta tehničkih nauka Dragan Jovanović je naglasio da se FTN uklјučio u ovaj projekat pre tri godine i da je zajedno sa partnerskim organizacijama radio na promociji bezbednosti saobraćaja. 

- Osnovni cilј projekta je da unapredi i razvije nove studijske programe u visokoškolskim ustanovama u regionu, odnosno u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a ovaj seminar predstavlјa njegovu završnicu. Zajedno sa našim partnerima iz Evropske Unije tražimo načine za uspostavlјanje najbolјe prakse rada i razvoja studijskih programa u oblasti bezbednosti saobraćaja – rekao je Dragan Jovanović.

Na skupu su takođe govorili dekan prištinskog Fakulteta tehničkih nauka sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić, profesor departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka  iz Novog Sada Aleksandar Bulajić, zamenik načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve Radivoj Pavlov i drugi stučnjaci iz ove oblasti.

Novi Sad, 2. decembar 2021. godine