ODLUKA O REŠAVANјU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA SA LISTOM KORISNIKA RANGIRANIH PREMA REDU PRVENSTVA NA OSNOVU ISPUNјENOSTI USLOVA I BROJA OSVOJENIH BODOVA

Preuzmite odluka_futog_152.pdf (application/pdf 18294 KB)