ODLUKA O DODELI STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA,BULEVAR CARA LAZARA BR.47 – ZA PETOČLANO DOMAĆINSTVO