Čitaj mi

OBUSTAVLjEN RAD SA STRANKAMA U GRADSKOJ UPRAVI ZA KOMUNALNE POSLOVE

Shodno Zaklјučku Vlade Republike Srbije 05 Broj: 53-2561/2020 od 16. marta 2020. godine, zbog novonastale situacije i preduzimanja mera u borbi protiv širenja virusa COVID-19, Gradska uprava za komunalne poslove Novi Sad, obaveštava javnost da se obustavlјa rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Nastavak obavlјanja poslova će se obezbediti putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta se sprovodi do dana prestanka vanrednog stanja.

Komunikacija sa Gradskom upravom za komunalne poslove može se ostvariti, i sve potrebne informacije iz delokruga rada ove uprave dobiti, putem sledećih brojeva telefona: 021-4882-987, 021-4882-952 i 021-4882-929, kao i putem sledećih e-mail adresa:
nikolina.suput@uprava.novisad.rs
zenja.zakic@uprava.novisad.rs
zoran.srdic@uprava.novisad.rs
natasa.ozegovic@uprava.novisad.rs

Novi Sad, 19. mart 2020. godine