Čitaj mi

OBUKA ŠKOLSKIH SLUŽBI ZA REAGOVANјE U SLUČAJU VRŠNјAČKOG NASILjA

Utorak, 29. novembar 2022. godine
11.00 časova
Osnovna škola „Ivan Gundulić“
Ulica Gundulićeva br. 9

Koordinaciono telo za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada realizuje Program senzibilisanja profesionalaca u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za postupanja po prijavama nasilјa, zlostavlјanja, zanemarivanja i diskriminacije. Obuci nadležnih školskih službi u OŠ „Ivan Gundulić“ prisustvovaće članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić, kao i predstavnici šest novosadskih škola, direktori, sekretari, zaposleni u školskim službama i predstavnici Gradskog učeničkog parlamenta.

Novi Sad, 28. novembar 2022. godine