Čitaj mi

OBRAZOVANЈE I STRUČNO USAVRŠAVANЈE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH U TURIZMU

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES iz Beograda, započinje sa realizacijom Programa „Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu“ koji će se sprovoditi na teritoriji Novog Sada u periodu od juna do oktobra 2021. godine.

Osnovni cilj obuka i edukacija je obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu koji čine najvažniji faktor u turističkoj destinaciji, a koji direktno i indirektno utiču na konkurentnost turističkih proizvoda neke destinacije. Edukovanjem i usavršavanjem ljudskih resursa u turizmu i ugostiteljstvu omogućava se razvoj proizvoda, usluga i novih tehnologija, u cilju povećanja konkurentnosti ne samo turističkog proizvoda, nego i turističkih preduzeća, ali i turističke destinicije u celosti.

Grad Novi Sad od 2019. godine izdvaja značajna sredstva za realizaciju različitih vrsta obuka, kako za zaposlene, tako i za nezaposlene osobe sa teritorije Novog Sada.

Set edukacija za zaposlene u turizmu započinje prvom radionicom 16. juna u Galeriji Matice srpske sa početkom u 12.30 časova. Teme koje će se obraditi: Kako voditi poslovanje u post COVID-19 periodu? Kako komunicirati sa tržištem koje je zabrinuto? Šta treba očekivati od turista? Kako razvijati destinaciju? Koji su to savremeni poslovni modeli? Kako je COVID-19 uticao na turistička kretanja? Kako promovisati proizvod na digitalnim kanalima? Kako oblikovati turistički proizvod u vreme i nakon pandemije? samo su neka od pitanja na koje će dati odgovore eminentni eksperti i profesionalci iz oblasti turizma.

Početak obuka za nezaposlene u turizmu koji su evidentirani kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a koji žele da se prekvalifikuju ili steknu dodatne veštine biće realizovane od 15. avgusta 2021. godine. Polaznici će imati prilike da izaberu jednu od dve ponuđene obuke za sledeće profile: recepcioner/ka i kuvar/ica. Tokom realizacije Programa poseban deo biće posvećen mentorskom radu tj. obuci "jedan na jedan". Ove obuke biće realizovane za najmanje 20 polaznika i to za različite pozicije u kuhinji, kućnom domaćinstvu (praktične veštine u oblasti gastronomije, tehnologije i organizovanja kuhinje, standardizacije kućnog domaćinstva i održavanja higijene u uslovima sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-2) i za razvoj preduzetničkih veština (pokretanje samostalnog posla, vrsta i organizacija samostalnog posla u domenu ruralnog turizma).

Na kraju Programa planirano je stručno putovanje za 50 najboljih polaznika koje će pored karaktera posete najboljim praksama imati i edukativni karakter, a ujedno će sadržati i komponentu umrežavanja sa akterima istog ili sličnog profila na destinaciji.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti preko sledećih kontakata:

Za zaposlene: Centar za istraživanja i studije turizma, Novi Sad
                        Kontakt osoba: Jelisaveta Purić Samardžija
             Telefon: +381 65 5511117, +381 21 6571766
        E- mail: jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org , www.ctrs-balkans.org

Za nezaposlene: Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede - HORES, Beograd
       Kontakt osoba: Dragana Bosnić
       Telefon: +381 11 2642341, +381 11 3612538
      E- mail: obuka.ugostiteljstvo@gmail.com, office@hores.rs, www.hores.rs

 

Novi Sad, 8. jun  2021. godine