Čitaj mi

OBNOVA OBJEKATA OD KULTURNO - ISTORIJSKOG ZNAČAJA ZA NOVI SAD

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić obišao je radove na obnovi objekta nekadašnje ambulante koji se nalazi na uglu ulica Svetozara Miletića i Grčkoškolske. U cilju zaštite tog spomenika kulture i obezbeđivanja funkcionalnog prostora, Grad je preko JP Poslovni prostor u realizaciju tog projekta investirao preko 55 miliona dinara.

- Grad je odlučio da ove godine uredi neokoliko kapitalnih objekata koji su od kulturno - istorijskog značaja za Novi Sad, a koji su bili u takvom stanju da su predstavljali opasnost za prolaznike i ljude koji žive u njihovoj neposrednoj blizini. Ovde ćemo dobiti oko 1000 kvadratnih metara obnovljenog prostora, što mnogo znači, s obzirom na imovinu koji će Grad morati da vrati privatnim vlasnicima i verskim institucijama. Pored ovoga sređujemo objekat na Eđšegu, koji je godinama bio zapušten, a krećemo i sa izgradnjom Arhiva – naglasio je gradonačelnik Pavličić.

Objekat u Miletićevoj ulici je spratnosti Su+P+1+Tav, a pod radovima se podrazumeva kompletna adaptacija objekta, u šta spadaju zamena svih instalacija (vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, instalacije grejanja, instalacije klimatizacije objekta), zatim popravke i zamene svih dotrajalih konstruktivnih elemenata koji ugrožavaju stabilnost objekta, zanatski radovi u enterijeru (rekonstrukcije svih podnih i zidnih obloga, kao i mokrih čvorova), zanatski radovi na eksterijeru (izrada nove fasade u potpunosti iste kao što je postojeća ), ugradnja lifta kroz sve etaže (što će omogućiti nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom) i opremanje tavanskog prostora koji do sada nije bio korišten. Neto površina postojećeg objekta bez tavanskog prostora je 706,98 m2, a neto površina adaptiranog objekta sa rekonstruisanim tavanskim prostorom je 983,66 m2.

S obzirom na to da je objekat pod zaštitom, svi radovi su pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Izvođač radova je grupa ponuđača na čelu sa GP "BEST IZGRADNjA", a rok za završetak je145 kalendarskih dana.


Novi Sad, 23. septembar 2011. godine