Čitaj mi

OBJAVLjENI JAVNI POZIVI ZA PROGRAM PRIPRAVNIKA I PROGRAM STRUČNE PRAKSE

Grad Novi Sad je objavio dva javna poziva - Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse i Javni poziv za stručno osposoblјavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci, za period od 12 meseci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog odnosno drugog stručnog ispita. Sredstva za realizaciju pomenutog programa koriste se za naknadu troškova zarade pripravnika, u mesečnom iznosu od 39.000,00 dinara za stručno osposoblјavanje 80 pripravnika sa visokim obrazovanjem, za period od 12 meseci, a sredstva su izdvojena u ukupnom iznosu od 37.440.000,00 dinara.

Program stručne prakse finansira se od 6 do 12 meseci za ukupno 119 nezaposlenih lica i to za 99 lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje četiri godine fakulteta ili master) i 20 lica sa završenim višim ili trogodišnjim visokim obrazovanjem. Grad finansira novčanu pomoć nezaposlenim licima na stručnoj praksi u mesečnom iznosu od 18.000,00 dinara za lica sa višim odnosno visokim trogodišnjim obrazovanjem i novčanu pomoć u mesečnom iznosu od  20.000,00 dinara za  lica sa završenom visokom  stručnom spremom, kao i troškove polaganja stručnog ispita  nakon završetka stručnog osposoblјavanja u iznosu od 10.000,00 dinara po nezaposlenom licu. Za realizaciju navedene mere sredstva su obezbeđena u budžetu Grada za 2017. godinu u iznosu od 30.234.000,00 dinara.

Javni pozivi za program pripravnika i program stručne prakse su otvoreni do 10. marta 2017. godine, a više informacija zainteresovani poslodavci sa teritorije Grada Novog Sada mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110 a, telefonom na brojeve 452-414, 6614-085 i 66-24-282, kao i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs u sekciji Aktuelni dokumenti.

Novi Sad, 23. februar 2017. godine