Čitaj mi

OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić doneo je zaključak da se obezbedi prenos sredstava u iznosu od 39 080 000 dinara centru za Socijalni rad Grada Novog Sada za dodelu interventnih jednokratnih novčanih pomoći korisnicima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Prema podacima Centra za socijalni rad i Gradske uprave za dečju i socijalnu zaštitu 7816 korisnika nalazi se u teškoj materijalnoj situaciji i njima će biti isplaćeno po 5000 dinara.

Među korisnicima ima 4542 penzionera sa penzijom nižom od 12 222 dinara, 1713 porodica sa troje, odnosno četvoro dece koje ostvaruju pravo na dečiji dodatak, 411 porodica sa decom sa smetnjama u razvoju, 140 porodica sa decom sa smetnjama u razvoju koja su u dnevnim boravcima ŠOSO Milan petrović i Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju iz Veternika, 188 porodica korisnika novčane socijalne pomoći koji primaju tuđu negu i pomoć za decu do 18 godina, 695 porodica korisnika novčane socijalne pomoći sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, 10 dece na dužem bolničkom lečenju i 117 hraniteljskih porodica iz Novog Sada.

Novi Sad, 21. decembar 2011. godine