Čitaj mi

OBELEŽENI SLAVA I DAN ŽANDARMERIJE

Zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je programu kojim se obeležava Dan i slava Žandarmerije, održanom u novosadskom odredu te jedinice. Tim povodom pripadnici Žandarmerije predstavili su svoj rad i opremu i zahvalili se na podršci institucijama, organizacijama i pojedincima sa kojima sarađuju.

Čestitajući pripadnicima Žandarmerije njihov Dan i slavu zamenik gradonačelnika im se zahvalio na hrabrosti, požrtvovanosti i spremnosti da štite građane Srbije, kao i da reaguju u kriznim i vanrednim situacijama. On je naglasio da Grad podržava sve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i da te institucije dobro sarađuju, a sve u cilјu očuvanja mira i bezbednosti Novosađana.

Žandarmerija je organizaciona jedinica Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova koja planira, organizuje i izvršava najsloženije bezbednosne zadatke na celoj teritoriji Republike Srbije u slučajevima suzbijanja terorizma, obezbeđivanja javnog reda i mira u situacijama visokog rizika i obezbeđenja javnih skupova visokog rizika. Takođe pruža pomoć u vanrednim situacijama vršeći spasilačku službu.

Novi Sad, 28. jun 2022. godine