Čitaj mi

OBELEŽEN SVETSKI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković prisustvovao je obeležavanju Svetskog dana civilne zaštite koje su organizovali Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu i Južnobački upravni okrug. Tom prilikom, u dvorištu Gimnazije „Laza Kostić“ održana je javna pokazna vežba i dodeljena su priznanja civilne zaštite zaslužnim pojedincima koji su višegodišnjim radom i zalaganjem dali doprinos zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara.
- Značajnu ulogu u akcijama zaštite i spasavanja ljudi i imovine, pored Uprave za vanredne situacije, vatrogasaca, policije, imaju i privredna društva, Vojska Srbije, ali je neophodna i pomoć lokalne samouprave. Pored najsavremenije opreme koja je proteklih godina nabavljena, ove godine, u budžetu Grada Novog Sada obezbeđena su sredstva za godišnji program Vatrogasnog saveza Grada Novog Sada za sprovođenje zaštite od požara i spasavanja ljudi i imovine i to u iznosu od 9,5 miliona dinara. Takođe je opredeljeno i 12 miliona dinara za nabavku manjeg vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru. Grad Novi Sad će nastaviti da pruža podršku onima koji brinu o bezbednosti stanovništva, i nastojati da preventivnim delovanjem rizike svede na minimum – rekao je Vladimir Stojković zahvalivši se pripadnicima specijalizovanih jedinica civilne zaštite na trudu, radu i na angažovanju u obuci i pripremanju za potencijalne rizike i opasnosti.
Načelnik Uprave za vanredne situacije Novi Sad Dragan Cvetićanin istakao je da u Južnobačkom upravnom okrugu, trenutno postoji 252 stručno osposobljena pripadnika specijalizovanih jedinica.
- Javnom, pokaznom vežbom koju zajednički realizuju Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novog Sada, Crveni krst Grada i Prva brigada kopnene Vojske Srbije, danas obeležavamo tridesetogodišnjicu Svetskog dana civilne zaštite. Vežba se sastoji iz tri dela i prikazuje evakuaciju lica iz objekta zahvaćenog požarom, zatim spasavanje lica iz saobraćajne nesreće i upotrebu vatrogasnih aparata - izjavio je Cvetićanin i dodao da je civilna zaštita bila prilično zapostavljena, ali da se poslednjih nekoliko godina, posredstvom Sektora za vanredne situacije, radi na tome da se taj vid zaštite revitalizuje.
Načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković je izrazio zadovoljstvo zbog spremnosti jedinica civilne zaštite koje su iz godine u godinu sve bolje i organizovanije, kako u ljudskom faktoru tako i u delu materijalnih sredstava.
Pripadnici specijalizovanih jedinica civilne zaštite gimnazijalcima su u četiri tačke pokazali kako spasiti svoj ili tuđi život u vanrednoj situaciji.
Svetski dan civilne zaštite svečano se obeležava 1. marta u celom svetu od 1990. godine Odlukom generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite, sa ciljem da se ukaže na vitalan značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreće i katastrofa i suočavanja sa njima.

Novi Sad, 27. februar 2020. godine