Čitaj mi

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Branka Bežanov prisustvovala je obeležavanju Svetskog dana borbe protiv siromaštva u prostorijama Narodne kuhinje Crvenog krsta Novog Sada. Tim povodom korisnicima Narodne kuhinje podelјeno je po pet kilograma  jabuka koje je donirao Rotari klub Novi Sad.

- Grad Novi Sad kroz razne oblike socijalne pomoći direktno utiče na smanjenje siromaštva, a realizuju ih Centar za socijalni rad i Crveni krst. U 2021. godini je iz budžeta Grada izdvojeno 136,6 miliona dinara za interventne i direktne pomoći ugroženim korisnicima Centra za socijalni rad. Više od 53 miliona dinara planirano je za programe i aktivnosti Crvenog Krsta u borbi protiv siromaštva, od kojih je 28,3 miliona dinara nemenjeno za Kuhinju za socijalno ugrožena lica. Za program direktnog ublažavanja siromaštva, u okviru kojeg se svake godine u zimskom periodu obezbeđuju  prehrambeni i higijenski paketi i ogrevno drvo za oko 2.500 socijalno najugroženijih porodica opredelјeno je 10,7  miliona dinara - rekla je Branka Bežanov.

Sekretar Crvenog krsta Novog Sada Dragan Lazić zahvalio je predstavnicima Rotari kluba što su obezbedili jabuke za korisnike Narodne kuhinje.

- Ovo je jedna od tradicionalnih aktivnosti solidarnosti koju sprovodimo u saradnji sa Rotari klubom od 2010. godine. Program narodne kuhinje realizujemo zahvalјujući snažnoj podršci Grada. Kuvani obrok dobija 600 korisnika svakog radnog dana, dok je 800 lanč paketa namenjeno korisnicima iz prigradskih naselјa na mesečnom nivou – rekao je Dragan Lazić.

Predsednik Rotari kluba Novi Sad Aleksandar Karadžić je istakao da su i ovu, jedanaestu akciju, za zadovolјstvom realizovali i da će se i u budućnosti rado odazivati humanitarnim akcijama.

- Rotari klub pomaže Gradsku organizaciju Crvenog krsta kroz projekat „Galerija na Štrafti“. U njoj je mladim umetnicima omogućeno da izlažu svoje radove, a na kraju godine vrši se prodajna aukcija i sav ostvaren prihod ide Crvenom krstu - rekao je  Aleksandar Karadžić.

Novi Sad,  15. oktobar 2021. godine