Čitaj mi

OBELEŽEN DAN PLANETE ZEMLЈE

Svake godine, 22. aprila, obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje kako bi se skrenula pažnja na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posledica ljudskih aktivnosti na životnu sredinu.

Tim povodom, danas je održana on-line konferencija „Životna sredina - Dan planete zemlje“, kojoj su prisustvovali članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović, predstavnici Gradske uprave za zaštitu životne sredine, i u ime civilnog sektora predstavnici radne grupe „Zelena stolica“ .

Teme o kojima se govorilo na konferenciji su: plan izrade Zelene agende Grada, kao i dosadašnje, trenutne i buduće aktivnosti radne grupe „Zelene stolice“. Osnovna ideja i namera rada kroz mehanizam pomenute radne grupe je da se kontinuirano unapređuje saradnja civilnog sektora i donosioca odluka kroz povećano učešće javnosti u donošenju odluka, kako bi se savladali mnogobrojni izazovi prilikom kreiranja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine.

Imajući u vidu da udruženja građana predstavljaju važnu sponu između lokalne samouprave i civilnog društva, radna grupa „Zelena stolica“ je na sajtu www.zelenastolica.com pokrenula inicijativu u vidu ankete o kapacitetima nevladinih organizacija na teritoriji Grada Novom Sada. Cilj je osnaživanje samih organizacija i umrežavanje istih zarad uspostavljanja saradnje i pronalaska zajedničkih rešenja za probleme u oblasti zaštite životne sredine, kao i podizanje kvaliteta života svih sugrađana.

Dan planete Zemlje je prvi put ustanovljen 22. aprila 1970. godine, kako bi se naglasila potreba za očuvanjem prirodnih resursa Planete. Danas ovaj dan obeležava 190 zemalja širom sveta sa ciljem da se ojača svest svih generacija prema životnoj sredini i zaštiti prirode.

Novi Sad, 22. april 2021. godine