Čitaj mi

OBAVEŠTENJE ZA IZBEGLA I INTERNO RASELJENA LICA

Komesarijat za izbeglice i migracije nastavlјa raspodelu sadnog materijala najugroženijim porodicama izbeglih i interno raselјenih lica u privatnom smeštaju. Rok za dostavu potreba sadnog materijala najugroženijim izbeglim i interno raselјenim licama Komesarijatu za izbeglice i migracije je do 30. septembra 2016. godine. Na osnovu tih potreba Komesarijat za izbeglice i migracije će u skladu sa svojim mogućnostima izvršiti raspodelu sadnog materijala u toku oktobra 2016. godine. Vrste sadnog materijala koji su na raspolaganju za raspodelu su višnja, trešnja, breskva, kajsija, jabuka, kruška, šlјiva, dunja i lozni kalem.

Svi zainteresovani za ovaj vid pomoći potrebno je da se jave povereniku za izbeglice Grada Novog Sada telefonom na broj 021/66 22 455 ili lično u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raselјena lica Gradske uprave  za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada u Ulici kralјa Aleksandra br. 14, do 30. septembra 2016. godine.

Novi Sad, 27. septembar 2016. godine