Čitaj mi

OBAVEŠTENjE KORISNICIMA USLUGA TAKSI PREVOZA PUTNIKA

Gradska uprava za inspekcijske poslove, Odsek inspekcije za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora Grada Novog Sada, obaveštava građane o cenama usluga u okviru taksi tarife po kojoj se obavlja taksi prevoz na teritoriji Grada. Cene su jedinstvene  za sve taksi prevoznike u Novom Sadu, a one iznose:

                                                         Tarifa 1      Tarifa 2     Tarifa 3
1.  Start                                             190,00      190,00       190,00
2.  Vožnja po pređenom kilometru         75,00         85,00      120,00
3.  Čekanje po času                             960,00        960,00      960,00
4.  Lični prtljag teži od 8 kg                    50,00         50,00        50,00
Cene su izražene u dinarima.
Tarifa 1. primenjuje se od 6.00 do 22.00 časa, za taksi prevoz na području naseljenih mesta: Novi Sad, Veternik, Petrovaradin i Sremska Kamenica.
Tarifa 2. primenjuje se od 22.00 do 6.00 časova, za taksi prevoz na području naseljenih mesta: Novi Sad, Veternik, Petrovaradin i Sremska Kamenica.
Tarifa 3. primenjuje se od 0.00 do 24.00 časa, za taksi prevoz van područja naseljenih mesta iz Tarife 1. i 2.

U skladu sa članom 29. Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2019, 13/2019 - ispr., 20/2019 - ispr., 31/2019, 61/2019, 1/2020 - ispr., 55/2020, 24/2021 i 51/2021) taksi vozač dužan je da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar, da za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza i da izda račun na kraju vožnje.

U slučaju da taksi vozač, po završetku vožnje, ne izda putniku navedeni račun, putnik nije u obavezi da plati cenu usluge taksi prevoza. Kazna za neizdavanje računa za preduzetnika je 20.000 dinara, dok je za privredno društvo 100.000 dinara. Ukoliko taksimetar nije podešen u skladu sa propisanom taksi tarifom kazna za privredno društvo je od 300.000 do 1.000.000 dinara a za preduzetnika je od 100.000 do 300.000 dinara.

Građani prijave na eventaualnu nepravilnost u radu taksi prevoza ili visinu naplaćene cene taksi usluge, zajedno sa dokazima (fotografija, račun. izjava i sl.) mogu da podnesu telefonom na brojeve dispečar centra Gradske uprave za inspekcijske poslove: 021/4872-402 i 021/4872-403.

Novi Sad, 6. jul 2023. godine