OBAVEŠTENjE GRADSKE UPRAVE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE DA ĆE SE JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE, KOJA JE BILA ZAKAZANA ZA 7. DECEMBAR 2023. GODINE U 9.00 ČASOVA, U ZGRADI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ULICA ŽARKA ZRENjANINA BR. 2, U PLAVOJ SALI NA I SPRATU, SA POČETKOM U 9.00 ČASOVA,  NA KOJOJ JE BILO PREDVIĐENO RAZMATRANjE PRIMEDBI, PREDLOGA  I SUGESTIJA NA:

1. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu (lokalitet uz ulicu Laze Lazarevića) i
2. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet uz ulice Stevana Doronjskog i Jovana Hranilovića).

BITI ODRŽANA 8. DECEMBRA 2023. GODINE SA POČETKOM U 13.00 ČASOVA U ZGRADI SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA, ULICA ŽARKA ZRENjANINA BR. 2, U PLAVOJ SALI NA I SPRATU.