Čitaj mi

OBAVEŠTENјE GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Prekršajni sud u Novom Sadu je, nakon potpisanog Sporazuma o priznanju krivice između okrivlјenog lica i  Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, usvojio prvi Sporazum o priznanju prekršaja 20. februara 2018. godine.

Pozivaju se okrivlјena lica, preduzetnici i fizička lica protiv kojih je Gradska uprava za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, podnela Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,  a protiv kojih nije doneta prvostepena presuda, da u cilјu bržeg i efikasnijeg okončanja prekršajnog postupka iskoriste zakonsku mogućnost i predlože potpisivanje Sporazuma o priznanju prekršaja.

Svaki predlog biće razmotren od strane Gradske uprave za inspekcijske poslove, a na svaki predlog podnosilac zahteva će dobiti pismeni odgovor.

Napominjemo da se Sporazum  o priznanju prekršaja ne odnosi na izdate prekršajne naloge.

Za sva detalјnija obaveštenja zainteresovani se mogu obratiti Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, Ulica Dimitrija Tucovića br. 3 u Novom Sadu.

Novi Sad, 26. februar 2018. godine