Čitaj mi

NOVI SAD VODI RAČUNA O KVALITETU VODE

Današnje optužbe Demokratske stranke da "Novi Sad Svetski dan voda dočekuje u potpunoj nebrizi za sopstveno vodosnabdevanje i kvalitet vode koju trenutno koriste Novosađani", apsolutno su netačne i pokazuju da oni koji su ih izneli znaju da optužuju, ali ne znaju vrlo važne informacije koje demantuju pomenute tvrdnje.

Početkom 2013. godine, dakle samo par meseci nakon što je današnja gradska vlast preuzela dužnost, JKP „Vodovod i kanalizacija“ je apliciralo za bespovratna sredstava (grant) kod Evropske komisije (European Commission) namenjena za izradu kompletne dokumentacije za prečistač otpadnih voda u Novom Sadu u vrednosti od milion evra. Ovaj projekat kordinira i vodi mr Dragan Božić, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada za komunalne delatnosti i energetiku. Sredstva su polovinom 2014. godine odobrena i krenulo se sa izradom neophodne dokumentacije, što je nužni preduslov za početak gradnje ovog kapitalnog objekta.

Dakle, za razliku od svih prethodnih gradskih vlasti, koje su o ovoj temi isključivo pričale, aktuelna gradska vlast je aktivno pristupila rešavanju ovog problema i to tako što izrada dokumentacije neće koštati građane Novog Sada ni jedan jedini dinar. Iako se radi punom brzinom vreme potrebno za završetak sve neophodne dokumentacije, u skladu sa propisima Republike Srbije, trajaće još oko 18 meseci, kada ćemo imati sve preduslove za početak izgradnje.

S obzirom na to da je ceo projekat u saradnji i pod kordinacijom Evropske komisije to je dobra prilika da Grad aplicira za donacije i nepovratna sredstva i za izgradnju ovog postrojenja na čemu se uveliko radi. Zbog svega ovoga pravo je čudo da Demokratska stranka, koja je svoju deceniju na vlasti provela samo u pričama, nalazi za shodno da na današnji dan govori o prečistaču otpadnih voda za koji nisu uradili ništa i da, tobože velikodušno, deli krivicu sa aktuelnom vlašću koja je u svom mandatu uradila sve što je bilo moguće, a u narednom mandatu će krenuti i u izgradnju prečistača otpadnih voda.

- Što se tiče kvaliteta pijaće vode on je u Novom Sadu u skladu sa svim normama i propisima što potvrđuju i svi izveštaji Instituta za javno zdravlje kako gradskog tako i pokrajinskog. Iako je stanje stabilno i za razliku od mnogih gradova u Vojvodini veoma dobro već dve godine se intenzivno radi na regeneraciji postojećih bunara kako bi se obezbedila veća količina vode za budućnost. Tako su za ovu godinu Grad i JKP “Vodovod i kanalizacija“ predvidei sredstva u visini od 390 miliona dinara za revitalizaciju izvorišta. U toku je i pilot projekat za revitalizaciju šest bunara na izvorištu Štrand koje su prethodne vlasti zapustile i uspele da izbace iz upotrebe. Treba napomenuti da je u 2013. godini obezbeđeno uz pomoć pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju da izvorišta vode dobiju status zaštite kakav im pripada što je preduslov da se ovo područje adekvatno zaštiti i čuva. Osim toga do kraja godine biće završena i puštena u rad još dva pogona za preradu vode za piće, čime će Novi Sad biti u potpunosti spreman za budućnost i obezbeđivanje potpuno ispravne pijaće vode čak i u uslovima većeg zagađenja od trenutnog. Uz sve ove radnje koje aktuelna vlast preduzima Novi Sad će i u budućnosti imati dovoljno zdrave pijaće vode i ispunjavati sve evropske uslove za prečišćavanje otpadnih voda. Svetski dan voda jeste dobar povod da se svega ovog podsetimo - rekao je pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Dragan Božić.

 

Novi Sad, 22. mart 2015. godine