Čitaj mi

NOVI SAD U PROGRAMU MODERNIZACIJE ŠKOLA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potpisao je Protokol o saradnji sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđanom Verbićem, kao i sa direktorom „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. dr Goranom Kvrgićem.

Republika Srbija i Evropska investiciona banka zaključile su 8. juna 2010. godine Finansijski ugovor za „Program modernizacije škola“. Taj program se finansira delom iz sredstava zajma Evropske investicione banke, a delom učešćem Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava na područjima na kojima se projekti sprovode. Realizacijom „Programa modernizacije škola“ upravlja JUP. Na listi odabranih škola sa teritorije Grada Novog Sada nalaze se OŠ „Veljko Vlahović“, OŠ „Ivo Lola Ribar“ i OŠ „Nikola Tesla“.

- Ovo je lep dan za novosadske osnovne škole. Ukupna projektna vrednost investicije za tri novosadske škole je 1 720 000 evra, i to će finansirati Ministarstvo, a obaveza Grada je da, pored pripreme projektno-tehničke dokumentacije, nadzora nad gradilištima i obezbeđenja svih potrebnih infrastrukturnih priključaka, investira i u OŠ „Nikola Tesla“ u 6 sportskih terena, procenjene vrednosti oko 30 miliona dinara. Mislim da će ove investicije mnogo značiti učenicima i zaposlenima u školama. U okviru ovog Programa završili smo i školu „Duško Radović“ na Klisi što svedoči o našoj nameri da Grad razvijamo ravnomerno. Sa izgradnjom fiskulturne sale u OŠ „Veljko Vlahović“ sve škole na teritoriji Grada imaće fiskulturne sale i to pokazuje kvalitetan odnos Grada prema obrazovnom sistemu – istako je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ovim Protokolom Ministarstvo, JUP i Grad Novi Sad regulišu svoje međusobne odnose povodom implementacije Programa modernizacije škola koji će se realizovati kroz izvođenje radova na izgradnji fiskulturne sale u OŠ „Veljko Vlahović“, na nadogradnji postojećeg objekta OŠ „Ivo Lola Ribar“, kao i dogradnji postojećeg objekta OŠ „Nikola Tesla“.

- Kroz Program je rekonstruisana, ili će biti rekonsturisana do kraja ove godine, 201 škola u Srbiji. Što je bolja saradnja sa lokalnom samoupravom brže postižemo rezultate. U trećoj komponenti Programa imamo oko 80 škola i očekujemo da do kraja godine realizujemo sve planirane investicije. Moramo završiti sa erom u kojoj naše škole nemaju fiskulturne sale, i obezbediti da svaka škola u Srbiji ima uslove dostojne đaka i zaposlenih – naglasio je ministar Verbić.

Prema rečima direktora „JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o. dr Gorana Kvrgića u koordinaciji sa lokalnim samopuravama Programom su obuhvaćene škole kojima je rekonstrukcija bila najpotrebnija, a odgovoran zadatak Jedinice za upravljanje projektima je da svi poslovi budu valjano i na vreme završeni.

Novi Sad, 15. april 2016. godine