Čitaj mi

NOVI SAD U MREŽI PAMETNIH GRADOVA

Šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Novog Sada Olivera Simović, zajedno sa predstavnicima kompanije „Ericsson“, JKP „Informatika“ i Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, prisustvovala je predstavljanju projekata „Smart Santander“ u Gradskoj kući. U okviru projekta, u Novom Sadu će biti puštena u rad aplikacija za mobilne telefone koja će omogućiti jednostavniju interakciju građana i gradske administracije.

- Osim javnih poziva za povlačenje sredstava iz donatorskih fondova gde su Grad ili gradska javna i javno-komunalna preduzeća, u skladu sa svojim nadležnostima, aplikanti ili partneri u projektu, Grad Novi Sad podržava i projekte iz oblasti nauke gde su nosioci naučne institucije, velike svetske kompanije i nevladine organizacije. Zahvaljujući tom stavu možemo da se pohvalimo da je Grad Novi Sad partner na nekolicini projekata iz oblasti nauke, u okviru programa Evropske unije FP7 i CIP, i izuzetno nam je zadovoljstvo što možemo da doprinesemo razvoju Novog Sada, ali i drugih zajednica, i u ovim oblastima. Rešenje koje je razvila kompanija Erikson, u okviru projekta “Smart Santander”, omogućiće uspostavljanje savremenog sistema komunikacije između građana i javnih službi, koji je zasnovan na aplikaciji za mobilne telefone – istakla je Olivera Simović.

Ideja „pametnih“ gradova prisutna je u celom svetu sa ciljem da se gradovi transformišu u inteligentnije i efikasnije urbanističke celine koje će dati vidljive benefite svojim stanovnicima. „Smart Santander“ je projekat organizovan u okviru FP7 Okvirnog programa Evropske Unije na kom radi 15 naučno-istraživačkih organizacija i velikih svetskih kompanija zajedno sa institucijama Evropske Unije.

Menadžerka kompanije Erikson za marketing i strategiju Milena Matić rekla je je „Smart Santander“ jedinstven projekat u svetu koji uključuje šest gradova među kojima je prvobitno bilo Pančevo, a sada mu se pridružio i Novi Sad.

Putem aplikacije za mobilne telefone građani će moći da prijave, kako komunalne probleme na koje naiđu, tako i da iznesu pohvale za rad komunalnih službi. Sve prijave i pohvale kanalisaće se u dispečerski centar Komunalne policije koja će ih procesirati i adekvatno reagovati. Puštanjem ove aplikacije u rad, Novi Sad postaje deo „Smart Santander“ mreže pametnih gradova.
Uputstva za korišćenje ove aplikacije možete preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs.

Novi Sad, 17. oktobar 2013. godine