Čitaj mi

NOVI SAD U FINALU ZA OMLADINSKU PRESTONICU EVROPE

Evropski Omladinski forum je saopštio listu gradova koji su ušli u finale izbora za Omladinsku prestonicu Evrope za 2019. godinu. Konkurencija je bila izuzetno jaka sa mnogo aplikacija koje su ponovljene i nekoliko godina uzastopno i velikim brojem gradova koji su već bili u finalu.

Izuzetna nam je privilegija i čast da se Novi Sad našao na listi gradova koji su finalu.

To je jasan signal da su napori učinjeni ove godine, kako na unapređenju omladinske politke na lokalu, unapređenju pocesa i same aplikacije, tako i na promociji onoga što Novi Sad jeste i onoga što može da bude, dali rezultat i da su propoznati kao značajni i važni.

Zajednička saradnja Grada Novog Sada sa omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade iz Novog Sada, njih preko 90, uz podršku Ministartsva omladine i sporta, Univerziteta u Novom Sadu, KOMS-a i NAPOR-a jeste primer kako komenadžment funkcioniše i donosi rezultat, kako na nivou omladinske politike, tako i na nivou promocije i prepoznavanja učinjenih napora na Evropskom nivou.

Novi Sad, 29. april 2016. godine