Čitaj mi

NOVI SAD SVE BLIŽI IZGRADNјI NOVIH JAVNIH GARAŽA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktori privrednog društva „Javne garaže“ d.o.o. Novi Sad Johan Brajteneder i Vukajlo Babić potpisali su početkom avgusta Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravlјanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada, sa četiri partije i to u Ulici Modene, na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine i na Trgu republike. Zahvalјujući realizaciji tog projekta Novi Sad će dobiti četiri javne garaže po najvišim svetskim standardima.

Ugovor je potpisan on-lajn, zbog situacije sa korona virusom, a oni su se danas sastali u Gradskoj kući kako bi razgovorali o detalјima izgradnje garaža. Na sastanku je konstatovano zadovolјstvo svih učesnika u procesu dosadašnje saradnje sa tendencijom da se ona nastavi istim tempom, te da se što pre utvrde vremenski okviri izvođenja radova. Gradonačelnik je istakao da je od velike važnosti dolazak renomirane austrijske kompanije „Best in Parking - Holding AG“, jedne od najvećih u Evropi na poslovima projektovanja, izgradnje i upravlјanja garažama, koja će sarađivati sa novosadskom građevinskom kompanijom „Inobačka“ koja ima kvalitetne projekte iza sebe, veliko iskustvo i dobro poznaje građevinske prilike u gradu. Zajednički cilј Grada i kompanija koje će učestovati u realizaciji velikog infrastrukturnog projekata jeste da se posao izvede kvalitetno i u što kraćem roku, kako bi se problem sa parkiranjem u Novom Sadu u što većoj meri rešio, saobraćaj grada rasteretio, a kvalitet građana i posetilaca podigao na viši nivo.

Koncesionar je u obavezi da u potpunosti obezbedi finansiranje koncesione delatnosti, izradi tehničku i drugu dokumentaciju i pribavi neophodne dozvole, izvede građevinske i druge radove neophodne za upotrebu objekta, upravlјa i održava javne garaže, da plaća koncedentu ugovorenu koncesionu naknadu i da preda javnu garažu koncedentu po isteku trajanja ugovora. Koncesionim ugovorom je predviđeno plaćanje koncesione naknade u visini od 10% poslovnih prihoda od 13. godine računajući od godine u kojoj je započela faza upravlјanja, a nije predviđeno da Grad Novi Sad ulaže sopstvena sredstva. Koncesionaru se daje u koncesiju obavlјanje koncesione delatnosti na period od najduže 43 godine od dana primopredaje lokacije, s tim što projektovanje i izgradnja ne mogu trajati duže od tri godine, a upravlјanje i održavanje traju 40 godina. Ulaganja u četiri garaže iznose minimalnih 21,2 miliona evra, što u celosti ostaje u javnoj svojini. Na cenu karte za parking isklјučivu saglasnost daje Grad Novi Sad, lokacije sve vreme ostaju u svojini Grada, a izgrađene javne garaže postaju javna svojina, te se nakon isteka ugovora o koncesiji predaju Gradu. 

Novi Sad, 4. septembar 2020. godine