Čitaj mi

NOVE MERE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Gradski štab za vanredne situacije na 9. vanrednoj sednici održanoj 28. aprila 2020. godine, doneo je novu naredbu, kojom se dozvolјava korišćenje parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze na keju.

Prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze na keju u Gradu Novom Sadu građani su dužni da se pridržavaju svih mera zaštite propisanih od strane nadležnih organa.

Takođe, Štab je propisao da se dozvolјava održavanje sportskih treninga u grupama na otvorenom, uz obaveznu primenu svih mera zaštite propisanih od strane nadležnih organa, od 4. maja 2020. godine.
 
Gradski štab zadužio je Gradsku upravu za inspekcijske poslove da vrši pojačani nadzor nad sprovođenjem mera ovih naredbi.

Novi Sad, 29. april 2020. godine