Čitaj mi

Akcija „Koža pamti“

Četvrtak, 5.avgust 2010.godine

16.00 časova

Štrand, glavni plato

Član Gradskog veća za zdravstvo prof.dr Aleksandra Novakov Mikić prisustvovaće akciji „Koža pamti“ koja se realizuje sa ciljem informisanja i edukacije stanovništva o faktorima rizika za nastajanje malignih tumora kože i značaju zaštite kože, kao i organizacije preventivnih pregleda. Akciju sprovodi Dom zdravlja „Novi Sad“ pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravtsvo.

Novi Sad, 04.avgust 2010.godine