Čitaj mi

„Početak sprovođenja alternativnih sankcija u Novom Sadu“

OKRUGLI STO

„Početak sprovođenja alternativnih sankcija u Novom Sadu“

Utorak, 11. maj 2010. godine
12.00 časova
Gradska kuća - Svečana sala
Trg slobode 1

Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić, rukovodilac Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava u Misiji OEBS u Srbiji Rut Van Rijn i direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Republike Srbije Milan Obradović otvoriće Okrugli sto „Početak sprovođenja alternativnih sankcija u Novom Sadu“ koji će biti održan u utorak, 11. maja u Svečanoj sali Gradske kuće sa početkom u 12:00 časova.

Okrugli sto organizuju Misija OEBS u Srbiji, Ministarstvo pravde Republike Srbije i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a u cilju upoznavanja stručne javnosti sa osnovama sistema alternativnog kažnjavanja, organizacijom Službe za izvršenje alternativnih sankcija i rezultatima njenog rada u Beogradu, kao i zbog uspostavljanja bliže saradnje ove Službe sa pravosudnim organima nadležnim za teritoriju Novog Sada i Vojvodine, javno-komunalnim preduzećima i drugim relevantnim javnim službama grada Novog Sada uz čiju pomoć će biti realizovane alternativne sankcije.

Novi Sad, 10. maj 2010. godine