Čitaj mi

REAKCIJA NA NAJAVLjENI PROTEST 4 UDRUŽENjA KOORDINACIONOG ODBORA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom najavljenog protesta udruženja paraplegičara, distrofičara, obolelih od multiple skleroze i Udruženja građana Sunce okupljenih u Koordinacioni odbor Grada u Gradskoj kući održana je konferencija za novinare na kojoj su o aktuelnoj situaciji govorile članica Gradskog veća za socijalnu i dečju zaštitu prof. dr Sanja Stojanović, potpredsednica Skupštine grada i članica Komisije za dodelu sredstava za posebne oblike socijalne zaštite Marija Vrebalov i Milica Mima Ružičić-Novković predsednica Centra živeti uspravno. Tom prilikom prof. dr Sanja Stojanović naglasila je da je resor socijalne zaštite u Novom Sadu u potpunosti otvoren za građane i da se u te svrhe izdvaja mnogo više novca nego u drugim sredinama.

- Nakon što smo saznali da će pomenuta udruženja svoje nezadovoljstvo izraziti putem protesta odmah smo sazvali vanrednu sednicu Odbora za brigu o osobama sa invaliditetom Grada Novog Sada. Prema izveštaju Komisije o sprovedenom Javnom konkursu za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, udruženjima građana koja su uključena u ovo koordinaciono telo odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.070.000,00 dinara što predstavlja četvrtinu ukupnih sredstava Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za te namene. Osim toga, odobrena su i sredstva za troškove prevoza kombijem Udruženju građana „Sunce“, u iznosu od 1.000.000,00 dinara, kao i 780 000 dinara Udruženju za obolele od multipleskleroze Multis – istakla je prof. dr Sanja Stojanović. Ona je takođe objasnila da druga dva udruženja nisu dobila sredstva za troškove korišćenja kombi vozila jer na Javni konkurs nisu aplicirali sa programima korišćenja kombi vozila koji im je Grad obezbedio, nego su sredstva tražili u okviru projekata koji nisu odobreni.

- Imajući u vidu da su pomenuta udruženja ostala bez finansijskih sredstava za troškove prevoza, Gradska uprava odmah je počela pripremu novog Javnog konkursa, na koji ova dva udruženja mogu konkurisati sa adekvatnim programom prevoza svojih članova, o čemu su isti odmah i obavešteni, i zaista se nadam da će oni iskoristiti to pravo – rekla je Stojanovićeva.

Marija Vrebalov naglasila je da zahtev 4 udruženja za finansiranjem klimatskog oporavka i rehabilitacije nije opravdan jer članovi pomenutih udruženja imaju mogućnost banjskog lečenja preko Republičkog fonda za zdravstvo i oštro odbacila kritike pomenutih udruženja koje su objavljivane u medijima da se sredstva dodeljuju u odnosu na političku pripadnost članova udruženja.

- Ja sam na poziciji potpredsednice Skupštine grada kao nestranačko lice, i mislim da to sve govori. Pitanje političkog opredeljenja članova udruženja nikada nije bilo tema, a većina članova gradskih tela koja vode brigu o osobama sa invaliditetom ne pripadaju ni jednoj partiji- rekla je Marija Vrebalov.
Prema rečima Milice Mime Ružičić-Novković Grad je u poslednjih nekoliko godina napravio priličan iskorak na polju unapređenja položaja građana sa invaliditetom.
- Formiran je Odbor za brigu o osobama sa invaliditetom pri Kabinetu Gradonačelnika i Savet za osobe sa posebnim potrebama Skupštine Grada Novog Sada, čime je obezbeđena participatornost organizacija osoba sa invaliditetom u donošenju odluka koje utiču na naš život i društveni položaj. Tim za pristupačnost pri Odboru počeo je rad na izradi Strategije pristupačnosti grada, što smatramo polaznom osnovom u stvaranju pristupačnog okruženja gledano dugoročno. Imajući u vidu novi zakon o socijalnoj zaštiti i mogućnosti koje on pruža za dugoročno unapređenje kvaliteta postojećih i pokretanje službi podrške koje ne postoje u zajednici, smatramo da će organizovanje protesta sa najavljenim razlozima u ovom trenutku samo doprineti međusobnim nesporazumima, nepoverenju i otporu za promene i za postupanje u skladu sa socijalnim pristupom invalidnosti, na šta nas obavezuju Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i novousvojeni zakoni, zasnovani na njenom tekstu – zaključila je predsednica Centra živeti uspravno.

Novi Sad, 8. jun 2011. godine