NEOBAVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI U CILjU ISKORIŠĆAVANјA RDF/SRF-A IZ BUDUĆEG REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLjANјE KOMUNALNIM OTPADOM U NOVOM SADU, ŠIFRA POZIVA: RCUP-1/2021“