Nadzor, predviđanje i razvoj onlajn javnog sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim sredinama u pograničnom regionu Mađarske i Srbije - URBAN-PREX

Aktivnosti na projektu URBAN-PREX su usmerene na praćenje i prognozu pojave i intenziteta padavina i poplava u gradskim sredinama u Novom Sadu i Segedinu. Da bi se mogao vršiti adekvatan monitoring, odnosno praćenje padavina i predvideti njihova pojava i intenzitet 24 časa unapred, neophodno je postaviti mrežu padavinskih stanica u urbanoj sredini i neposrednoj okolini. U tom cilјu, predviđeno je da se u Novom Sadu postavi mreža od oko 15 mernih  padavinskih stanica i jedna automatska meteorološka stanica.

       

Vrednost projekta za JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad, kao partnera na projektu iznosi 80.330 EUR.