NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU