NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELjSKIH USLUGA, BROJ: 9/2019-G