Čitaj mi

NA INICIJATIVU GRADA NOVOG SADA UVEDENA „eUVERENJA“ GRADSKE PORESKE UPRAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada obaveštava fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je dana 1. juna 2022. godine, po prvi put pušten u rad programski paket „eUverenja“ na portalu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije – LPA.

Zajedničkim snagama Gradske poreske uprave Grada Novog Sada kao inicijatora ove automatizacije i unapređenja, Sekretarijata za javne prihode Beograd, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i  Instituta ''Mihajlo Pupin'' pušten je u rad programski paket čijim uvođenjem je omogućeno elektronsko podnošenja zahteva za izdavanje uverenja i elektronskog izdavanja istih što bi trebalo da dovede do povećanja funkcionalnosti postojećeg sistemskog rešenja za izradu uverenja i da obezbedi objedinjavanje procesa prijema zahteva sa samom izradom i izdavanjem poreskih uverenja.

Puštanje u rad navedene aplikacije dovešće do povećanje efikasnosti u poslovanju Gradske poreske uprave Grada Novog Sada, smanjenja administriranja i angažovanja zaposlenih na poslovima izrade i izdavanja poreskih uverenja, kao i olakšavanja obveznicima da brže i jednostavnije dobiju poresko uverenje bez odlaska u prostorije Gradske poreske uprave.

Navedena usluga dostupna je na sledećoj adresi https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage.

Gradska poreska uprava Grada Novog Sada nastavlja sa implementacijom inovativnih rešenja u svom radu, sa ciljem poboljšanja i unapređivanja kvaliteta usluga koje pruža.

Zajedno gradimo naš Grad.

Novi Sad, 3. jun 2022. godine