Čitaj mi

MINISTAR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA POSETIO NOVI SAD

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sastao se sa ministrom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoranom Đorđevićem. Reč je o prvoj zvaničnoj poseti ministra Đorđevića Novom Sadu, a tom prilikom razgovaralo se o aktuelnim resornim temama u prisustvu direktora Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slavka Imrića i predsednika Saveza penzionera Vojvodine Milana Nenadića.

Gradonačelnik Vučević i ministar Đorđević pričali su o planovima i modalitetima za unapređenje saradnje posebno kada je reč o projektima iz oblasti socijalne zaštite.

Gradonačelnik Miloš Vučević istakao je da mu je veliko zadovolјstvo što Novi Sad prednjači kada je reč o sistemu socijalne zaštite, konstantno radeći na unapređivanju usluga za ugrožene i osetlјive kategorije stanovništva.

Kao dobre primere gradonačelnik je izdvojio mere poput povolјnosti u javnom prevozu, boravku u obrazovnim ustanovama i plaćanju komunalnih usluga za pojedine kategorije, ali i beneficije za najstarije sugrađane poput rehabilitacije u banjama i na moru koje finansira Grad putem resorne uprave. Direktor Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slavko Imrić i predsednik Saveza penzionera Vojvodine Milan Nenadić zahvalili su na prilici da sa ministrom i gradonačelnikom razgovaraju o važnim pitanjima koja utiču na život penzionera i posebno osetlјivih kategorija stanovništva.

- Vlada Republike Srbije vodi odgovornu politiku prema penzionerima kao važnom delu društva i oni neće nikada biti zapostavlјeni, a rezultati takve politike već se reflektuju na status penzionera koji ćemo kontinuirano pobolјšavati - rekao je ministar Đorđević.

Gradonačelnik Vučević naglasio je da Grad ima izuzetno dobru saradnju sa ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i uopšte sa pokrajinskim i republičkim organima što je od presudnog značaja za unapređivanje uslova života građana.

- Jedinstvo oko osnovnih cilјeva je neophodno, kao i zajednički angažman na rešavanju vitalnih pitanja za razvoj države, a pre svega na polјu novih investicija, otvaranja novih radnih mesta jer bolјi ekonomski standard znači i bolјu socijalnu zaštitu za sve građane – zaklјučio je gradonačelnik Miloš Vučević.

Novi Sad, 20. septembar 2017. godine