Čitaj mi

MEĐUNARODNO SAVETOVANјE „U SUSRET HUMANOM GRADU“

Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Vladimir Stojković prisustvovao je 8. Međunarodnom savetovanju „U susret humanom gradu“. Savetovanje organizuje Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Udruženjem „Humani grad“, uz podršku Grada Novog Sada, a tema ovogodišnjeg skupa je „Novi izazovi mobilnosti“.

-Novi Sad je u prethodnim godinama preduzimao mnoge aktivnosti vezane za pobolјšanje urbane mobilnosti i kvaliteta života svojih građana. Svakako da su te mere i akcije dobrim delom bile inspirisane i idejama koje su se promovisale na ovom međunarodnom savetovanju. Podsetiću vas da Novi Sad danas ima mrežu od preko 100 km biciklističkih staza, a cilј je da svaka ulica ima biciklističku stazu. Grad Novi Sad je za potrebe organizovanja javnog prevoza nabavio 100 novih autobusa, tako da je danas prosečna starost autobusa koje GSP koristi za javni prevoz manja od osam godina, dok prosečna starost autobusa u Evropi, prema zvaničnim podacima udruženja prevoznika, iznosi oko 11,4 godine. Nabavkom novih autobusa grad Novi Sad je, na najbolјi mogući način, pokazao i kako se odnosi prema najvećem globalnom problemu današnjice, smanjenju emisije CO2, odnosno globalnom zagrevanju. U strukturi voznog parka JGSP Novi Sad, preko 44% autobusa za pogon koristi CNG, a prosek u Evropskoj uniji je oko oko 3%. Grad je osim javnog prevoza fokusiran na rešavanje i drugih problema u saobraćaju. U oblasti javnog prevoza biće preduzete aktivnosti na povećanju brzine vozila javnog prevoza, tiketinga i informisanja putnika. Izgradnja tri parking garaže u centru grada je samo jedna od akcija koje se odnose na rešavanje problema parkiranja. Takođe, u planu su aktivnosti na smanjenju zagušenja ulične mreže, a najvažnija na tom polјu biće izgradnja mosta u produžetku Bulevara Evrope i obilaznice oko Petrovaradina- rekao je Vladimir Stojković.

Profesor Fakulteta Tehničkih nauka Vuk Bogdanović  je istakao da je održiva mobilnost  ranije bila novina, a sada predstavlјa nezaobilaznu temu u lokalnim zajednicama širom sveta.

-Videli smo koliko je mobilnost važna upravo tokom pandemije korona virusa kada nam je kretanje bilo ograničeno ili potuno onemogućeno. Tema ovog skupa su i nemotorizovani vid prevoza i javni prevoz,  jer se održiva mobilnost i zasniva na kvalitetnom javnom prevozu. Zadovolјni smo načinom na koji lokalne zajednice odgovaraju na pitanja iz ove oblasti. Posebno smo zadovolјni kako je Novi Sad pratio probleme u vezi sa održivom mobilnošću u prethodnom periodu, preduzimajući akcije i delujući u cilјu pobolјšanja kvaliteta života svih građana- rekao je Vuk Bogdanović .

Novi Sad, 12. novembar 2021. godine