LISTE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE KUPOVINOM STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ZA STANOVE U NOVOM SADU, BANATSKA ULICA BR. 4A - TROČLANO DOMAĆINSTVO I KISAČKA ULICA BR. 55 - DVOČLANO DOMAĆINSTVO