LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ – TREĆA FAZA U 2022. GODINI