LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ U 2024. GODINI I PROJEKATA KOJIMA SE VRŠI MONITORING I EVALUACIJA ODOBRENIH PROGRAM