LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE REALIZUJE PROJEKAT „NOVI SAD – GRAD MLADIH, SRBIJA – ZEMLjA MLADIH“ – DRUGA FAZA U 2023. GODINI