„LIPOV MED ZA ODRŽIVI RAZVOJ DUNAVSKOG MIKROREGIONA“ („LIME TREES AND HONEY BEES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DANUBE MICRO REGION“)

U okviru poziva „Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ Gradu Novom Sadu odobrena su sredstva za projekat „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ / “Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion”. Cilј projekta je unapređenje konkurentnosti proizvođača meda sa akcentom na fruškogorski lipov med. Pored Grada Novog Sada, u realizaciji projekta učestvovao je i veliki broj partnerskih organizacija: Društvo pčelara “Jovan Živanović” Novi Sad; Društvo pčelara “Jovan Živanović” Sremski Karlovci; Društvo pčelara “Lipa” Erdevik; Društvo pčelara “Jovan Živanović” Sremska Mitrovica; Društvo pčelara “Nikola Mileusnić“ Ruma; Društvo pčelara “Roj” Inđija; Društvo pčelara “Pčela“ Bačka Palanka; Društvo pčelara “Stražilovo“ Sremski Karlovci; Polјoprivredni fakultet iz Novog Sada, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada i Polјoprivredna škola sa domom učenika, Futog. Saradnik na projektu je AZA d.o.o. iz Novog Sada, preduzeće koje se bavi otkupom i preradom meda.

Ceo program zajednički finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a za samo sprovođenje zadužen je Biro za implementaciju projekata Evropske unije pri Ambasadi Austrije u Beogradu. Ukupna vrednost projekta je 222.658,88 evra, a visina donacije iznosi 171.915,01 evra, a planirano vreme za realizaciju projekta je 18 meseci. 

Pogledajte trominutni video o rezultatima projekta “Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona”