"LIPOV MED ZA ODRŽIVI RAZVOJ DUNAVSKOG MIKROREGIONA" ("LIME TREES AND HONEY BEES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DANUBE MICRO REGION")

U okviru poziva „Socio-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“ Gradu Novom Sadu odobrena su sredstva za projekat “Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion”  ̶  „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“. Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti proizvođača meda sa akcentom na fruškogorski lipov med. Pored Grada Novog Sada, u realizaciji projekta učestvovaće i veliki broj partnerskih organizacija: Društvo pčelara “Jovan Živanović” Novi Sad; Društvo pčelara “Jovan Živanović” Sremski Karlovci; Društvo pčelara “Lipa” Erdevik; Društvo pčelara “Jovan Živanović” Sremska Mitrovica; Društvo pčelara “Nikola Mileusnić“ Ruma; Društvo pčelara “Roj” Inđija; Društvo pčelara “Pčela“ Bačka Palanka; Društvo pčelara “Stražilovo“ Sremski Karlovci; Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada, Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada i Poljoprivredna škola sa domom učenika, Futog. Saradnik na projektu je AZA d.o.o. iz Novog Sada, preduzeće koje se bavi otkupom i preradom meda.

Ceo program zajednički finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a za samo sprovođenje zadužen je Biro za implementaciju projekata Evropske unije pri Ambasadi Austrije u Beogradu. Ukupna vrednost projekta „Lime trees and honey bees for sustainable development of the Danube micro region (Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona)“ je 222.658,88 evra, a visina donacije iznosi 171.915,01 evra. Planirano vreme za realizaciju projekta je 18 meseci, a početak realizacije planiran je za septembar 2013. godine.