Čitaj mi

Linije 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84 – Privremena izmena trase linija 16. 06. (NEDELjA)

Linije 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84 – Privremena izmena trase linija 16. 06. (NEDELjA)
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, 16. juna 2024. godine (NEDELjA) privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj  1, 3, 4, 6, 8, 9, 9a, 12, 60, 61, 62, 63, 64 , 69, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84  u vreme održavanja biciklističke trke  „GRAN FONDO NOVI SAD 2024“.
Linije 1, 8
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer sa Klise
Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
Smer sa Limana
Autobusi će iz Fruškogorske ulice skretati levo na kružnom toku na Bulevaru cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA
Linija 3
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer sa Detelinare
Autobusi od Uspenske ulice skreću desno u Jevrejsku, zatim levo na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije, nastavljaju pravo Beogradskim kejom, skreću levo na drumsko-železnički most i Reljkovićevom ulicom dolaziće do raskrsnice sa Preradovićevom ulicom gde će skretati levo i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.
Smer iz Petrovaradina
Iz Preradovićeve ulice autobusi će skretati desno u Reljkovićevu ulicu, saobraćati preko drumsko-železničkog mosta i skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA I PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI ISPRED KBR. 39 I 42A, U PRERADOVIĆEVOJ ULICI NASPRAM KBR. 47.
Linija 4 
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer sa Železničke stanice
Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Futoške ulice nastavljati pravo  Bulevarom oslobođenja, skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno u Fruškogorsku ulicu i dalje saobraćati redovnom trasom kretanja.
Smer sa Limana
Autobusi će iz Fruškogorske ulice na kružnom toku skretati levo na Bulevar cara Lazara, desno na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.
Linija 6
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer sa Podbare
Autobusi će saobraćati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog, desno na Bulevar oslobođenja, levo u Futošku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
Smer iz Adica
Od raskrsnice Futoške ulice i Bulevara oslobođenja autobusi će skretati desno na Bulevar oslobođenja, levo u Ulicu Maksima Gorkog, levo na Kej žrtava racije i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.
Linije 9, 9a
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer sa Novog naselja
Od raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi će saobraćati pravo Bulevarom cara Lazara, Kejom žrtava racije i Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, nastavljati Reljkovićevom ulicom i dalje redovnim trasama.
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati desno Reljkovićevom ulicom, zatim preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom keju, nastavljati Kejom žrtava racije, Bulevarom cara Lazara i dalje redovnim trasama.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA I PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BULEVARU CARA LAZARA (ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA), PRIVREMENO STAJALIŠTE NA KEJU ŽRTAVA RACIJA-MAKSIMA GORKOG (U SMERU KA VARADINSKOM MOSTU), U RELjKOVIĆEVOJ ISPRED KBR. 39 I 42A, PRERADOVIĆEVOJ NASPRAM KBR. 47.
Linija 12 
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer iz Centra
Autobusi će iz Uspenske ulice skretati desno u Jevrejsku ulicu, skretati levo na Bulevar oslobođenja i dalje nastavljati redovnom trasom.
Smer sa Telepa
Autobusi će od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog nastavljati pravo Bulevarom oslobođenja, skretati desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE SVA REDOVNA STAJALIŠTA.
Linije 60, 61, 62, 63, 64
Izmena trase trajaće tokom celog dana:
Smer iz Novog Sada
Od raskrsnice Ulice Maksima Gorkog i Stražilovske ulice, autobusi će saobraćati pravo Ulicom Maksima Gorkog, skretati levo na Kej žrtava racije, nastavljati pravo  Beogradskim kejom, skretati levo na drumsko-železnički most, produžavati Reljkovićevom ulicom i dalje nastavljati redovnim trasama.
Smer iz Petrovaradina
Od raskrsnice Preradovićeve i Reljkovićeve ulice autobusi će saobraćati Reljkovićevom ulicom, preko drumsko-železničkog mosta, skretati desno ka Beogradskom kejom, produžavati Kejom žrtava racije, skretati desno u Ulicu Maksima Gorkog i dalje nastavljati redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENA STAJALIŠTA U RELjKOVIĆEVOJ ULICI ISPRED KBR. 39 I 42A, PRERADOVIĆEVOJ NASPRAM KBR. 47 I NA KEJU ŽRTAVA RACIJE.
Linija 68
U delu kroz Sremsku Kamenicu izmena trase trajaće od 09:00 do 13:30 časova:
Smer iz Novog Sada
Na raskrsnici Železničke i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, desno na Paragovski put do okretnice „Vojinovo“.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.
Smer za Novi Sad
Od okretnice „Vojinovo“ autobusi će skretati desno na Paragovski put, levo u Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.
Linija 69
Izmena dela trase kroz Petrovaradin trajaće tokom celog dana, a kroz Sremsku Kamenicu od 09:00 do 13:30 časova:
Smer iz Novog Sada
Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi će saobraćati pravo  Bulevarom oslobođenja, preko Mosta slobode, skretati desno na petlju Mišeluk do sledeće raskrsnice gde će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, levo u Ulicu Majora Tepića i dalje nastavljati redovnom trasom.
Smer iz Sremske Kamenice
Od raskrsnice Ulice Majora Tepića i Ulice Moše Pijade autobusi će skretati desno do kružnog toka i na trećem izlazu iz kružnog toka na Put doktora Goldmana, saobraćati petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje preko Mosta slobode,  Bulevarom oslobođenja  do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.
Linije 72, 73, 74
Autobusi u delu kroz Sremsku Kamenicu menjaju trase kretanja u periodu od 09:00 do 13:30 časova:
Smer iz Novog Sada
Na raskrsnici Železničke ulice i Sedme vojvođanske brigade u Sremskoj Kamenici autobusi će skretati levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE  PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.

Smer za Novi Sad
Na raskrsnici Ulice Lole Ribara i Sedme vojvođanske brigade autobusi će skretati desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.
Linija 86
Autobusi neće saobraćati u periodu od 09:00 do 13:30 časova:
Smer iz Novog Sada
Na raskrsnici Mišeluk petlja i Put doktora Goldmana autobusi će skretati levo na Put doktora Goldmana do kružnog toka, desno u Ulicu Moše Pijade, zatim u Železničku ulicu, levo u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, levo u Ulicu Lole Ribara, levo na Paragovski put i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA PREKO PUTA KBR. 81.
Smer za Novi Sad
Na raskrsnici Paragovski put i Ulica Lole Ribara autobusi će skretati desno Ulicu Lole Ribara, desno u Ulicu Sedme vojvođanske brigade, desno u Železničku ulicu, zatim u Ulicu Moše Pijade do kružnog toka, sa trećeg izlaza iz kružnog toka ulaziti na Put doktora Goldmana, zatim petljom Mišeluk do Mosta slobode i dalje nastavljati redovnom trasom kretanja.
NA IZMENjENOM DELU TRASE KORISTIĆE SE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA I PRIVREMENO STAJALIŠTE U ULICI LOLE RIBARA ISPRED KBR. 83.
Linije  71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84
Autobusi neće saobraćati u periodu od 09:00 do 13:30 časova.