Čitaj mi

LAKŠE DO PRVOG POSLA U IT SEKTORU UZ GRAD NOVI SAD

Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, u svečanoj Sali Gradske kuće, uručio je sertifikate svim polaznicima, koji su uspešno završili obuku „Front - End programer“ i „Microsoft Power Apps programer“, u okviru programa prekvalifikacije nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja, koji je inicirao i finansijski podržao Grad Novi Sad.

Aktivnosti na tom Programu zajednički su realizovali Uprava za privredu Grada Novog Sada i škola računara Smart School New iz Novog Sada.

U okviru pomenutog programa realizovan je ciklus od dve obuke nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja  u oblasti informacionih tehnologija, koje je finansirala Gradska uprava za privredu, a škola računara Smart School New je uspešno realizovala program obuke i to za: Front-end programera u trajanju od decembra 2022. do juna 2023. godine sa ukupno 26 polaznika, a za Microsoft Power Apps programera u trajanju od decembra 2022. do marta 2023. godine sa ukupno 20 polaznika.

-Obuke za deficitarna zanimanja imaju za cilj da stručno osposobe nezaposlena lica u oblastima gde ima nedovoljno kvalifikovanih i obučenih kadrova na tržištu rada. Cilj ovih obuka je smanjenje nezaposlenosti. Grad Novi Sad praktično je centar industrije informacionih tehnologija u Srbiji. Ponuda na lokalnom tržištu lica sa praktičnim znanjem iz ove oblasti je niska i ne može da odgovori na ukupnu tražnju koja kontinuirano raste, te Grad putem ove mere suvbvencioniše nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje za edukaciju u oblasti informacionih tehnologija, čime se smanjuje nezaposlenost i pruža podrška preduzetničkom sektoru na teritoriji Grada, istakao je Milorad Radojević, član Gradskog veća.

-Obuke za prekvalifikaciju u edukativnom centru „Smart School“, se održavaju veoma uspešno već godinama, uz zajedničku saradnju i finansijsku podršku Grada Novog Sada i Gradske uprave za privredu. Dokaz da smo na pravom putu, upravo pokazuje statistika i analiza tržišta rada, sprovedena u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kojom je zaključeno da potražnja za IT zanimanjima prevazilazi postojeću ponudu i zato Grad Novi Sad svake godine povećava izdvojena sredstva za Akcioni plana zapošljavanja i obuke za deficitarna zanimanja. Rezultati su više nego dobri, gde se pokazalo da više od 50% učesnika ovog programa u prvim mesecima nakon obuke, nađe posao u struci za koju su se prekvalifikovali, što potvrđuje i činjenica da su već dva kandidata, nakon završene ovogodišnje obuke, našla zaposlenje u IT sektoru, dok su još dva u postupku selekcije, izjavila je Danijela Rakita, direktorka škole Smart School New iz Novog Sada.

U periodu 2015-2023. godine Grad Novi Sad je na osnovu Akcionog plana zapošljavanja Grada Novog Sada za obuke i edukacije nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja izdvojio ukupno 63.000.000,00 dinara. U tom periodu obuke je uspešno prošlo preko 1.600 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje-Filijala Novi Sad.

Novi Sad, 9. jun 2023. godine