KONTROLNA LISTU ZA ZA VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA U OTVORENOM POSTUPKU