Čitaj mi

KONTAKTIRAJTE KANCELARIJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U NOVOM SADU

 

Grad Novi Sad postao je prvi grad u Srbiji koji je formirao Kancelariju za osobe sa invaliditetom, a koja funkcioniše u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu.

Kancelarija obavlјa poslove koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada i predstavlјa organizaciju koja u epicentar rada stavlјa potrebe osoba sa invaliditetom. U delokrug rada Kancelarije spadaju pružanje brzih odgovora i informacija strankama i udruženjima osoba sa invaliditetom, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikuplјanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, kao i učešće u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti.

Radno vreme Kancelarije za osobe sa invaliditetom koja se nalazi na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo“ na Trgu slobode br. 3 u Novom Sadu je od 7,30 do 15, 30 časova svakog radnog dana. Svi zainteresovani građani mogu doći lično ili kontaktirati Kancelariju pozivanjem broja 021/425-727 i putem elektronske pošte na adresu kancelarijaosi@gmail.com.

Novi Sad, 6. septembar 2013. godine