Čitaj mi

KONSTITUISAN ODBOR ZA OBELEŽAVANјE STOGODIŠNјICE OSLOBOĐENјA NOVOG SADA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konstitutivnoj sednici Odbora za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad, na kojoj je imenovan za predsednika Odbora.

Povodom obeležavanja 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu, kada je održana Velika narodna skupština na kojoj je formalizovana vekovna težnja za prisajedinjenje krajeva današnje AP Vojvodine Srbiji, planirane su brojne aktivnosti. U susret stogodišnjici, tokom godine će biti pokrenut niz projekata sa cilјem popularizacije i podsticanja javne debate o značaju celovitog tumačenja istorijskih procesa.

Zadatak Odbora je izrada i realizacija Programa obeležavanja stogodišnjice oslobođenja, a na osnovu Poslovnika o radu kojim se bliže uređuje način i praćenje realizacije programa.  Za članove su izabrani odbornici u Skupštini grada, direktori institucija i ustanova kulture, članovi Gradskog veća, istoričari, kao i predstavnici elektronskih i štampanih medija, Matice Srpske, Eparhije bačke, Prve brigade Kopnene vojske Srbije i drugi.

Posebna pažnja će biti posvećena velikanima koji su pre jednog veka živeli i radili u Novom Sadu, a koji su dali svoj doprinos u formiranju preduslova za konačno prisajedinjenje. Planirana su predavanja, tribine i eseji u vezi sa tematikom prisajedinjenja, kao i različiti multimedijalni sadržaji, izložbe, izrada i postavlјanje info-tabli, objavlјivanje knjiga sa tematikom oslobođenja Novog Sada, podizanje spomenika Kralјu Petru Prvom Karađorđeviću u Novom Sadu, spomenika Srpskom vojniku u Veterniku, kao i uređenje centralnog trga u Stepanovićevu, Kovilјu i Veterniku.

Novi Sad, 28. februar 2018. godine