Konkurs za rešavanje stambenih potreba ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca na teritoriji Grada Novog Sada

Preuzmite KONKURS - stanovi za RVI.doc (application/msword 75 KB)
Preuzmite Novo Goca promenila.doc (application/msword 47 KB)