Čitaj mi

KONFERENCIJA O REGIONALNOJ STABILNOSTI U NOVOM SADU

Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić prisustvovao je otvaranju druge Konferencije o stabilnosti koju organizuje Kulturni centar Novog Sada, a u cilјu negovanja dobrosusedstva, mira i saradnje na postjugoslovenskim prostorima.

- Veoma mi je drago što je baš Novi Sad - simbol multikulturalnosti, multinacionalnosti i harmoničnog suživota, domaćin ovako značajnom događaju. Mir nije rezultat, to je proces, i da bi postojao, neophodno je da kontinuirano i bez izuzetka, svim izazovima pristupamo diplomatski, i da budemo usmereni na ono što nas spaja i približava, i od čega svi imamo samo korist. Povezivanje u kulturi, obrazovanju, sportu, ekonomiji učvrstiće naše odnose i smanjiti prostor za nerazumevanje, koje nužno vodi u negativne pojave, koje nam nažalost nisu strane – naglasio je Dalibor Rožić.

Na Konferenciji učestvuju eminentni intelektualci iz Srbije i regiona: hrvatski istoričar prof. dr Hrvoje Klasić, profesor Beogradskog univerziteta dr Dejan Vuk Stanković, direktor Foruma za etničke odnose dr Dušan Janjić, bosanskohercegovački diplomata i novinar Zlatko Dizdarević i katolički teolog i istoričar Goran Šarić iz Rijeke. Moderator konferencije bila je dr Dunja Demirović.

- Budućnost je uvek otvorena, i možemo ići u pravcu smanjivanja napetosti, ali nažalost istorija se može ponoviti kao neka vrsta tragične farse, pre ili kasnije. Tako da još uvek zavisi od političkih aktera u regionu, hoćemo li krenuti putem uspostavlјanja održivog mira. Puno toga zavisi od političke odgovornosti, intelektualne otvorenosti i spremnosti da se prilagodite novonastalim okolnostima. Mir jeste opcija, ali mora biti rezultat promišlјenog izbora, kako političara tako i građana – naglasio je dr Dejan Vuk Stanković.

Prema rečima direktora Kulturnog centra Novog Sada Bojana Panaotovića, prošlogodišnje izdanje Konferencije bilo je uspešno, a učesnici su i ovog puta na istom visokom nivou, pa su očekivanja, kako je rekao, veoma velika.

- Čast je biti u društvu lјudi koji su za mir, stabilnost i saradnju. Pitanje mira u regionu je pitanje konkretne, praktične politike i tiče se kvaliteta života lјudi. Zato mi ovu temu postavlјamo kao vanredno važnu, i pozvali smo sve, bez obzira na versku, nacionalnu, političku i bilo koju drugu pripadnost, da dođu da razmenimo stavove i mišlјenja, a da nam pri tome u fokusu budu tolerancija, mir i saradnja – zaklјučio je Panaotović.

Novi Sad, 8. jun 2018. godine