KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE ZA IZBEGLICE I POMOĆI U VIDU MALOG GRANTA – GRAĐEVINSKI MATERIJAL