KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA PORODICA INTERNO RASELjENIH LICA KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA STANOVANjE I DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI

Preuzmite konachna_lista.pdf (application/pdf 461 KB)