Čitaj mi

KAMPANJA “TVOJE NE MENJA SVE“

Član Gradskog veća za zdravstvo prof.dr Aleksandra Novakov Mikić i državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Tomislav Stantić predstavili su kampanju Ministarstva zdravlja „Tvoje NE menja sve“ .U okviru ove kampanje postavljena je „Hologramska prezentacija“ u prikolici lociranoj na zapadnoj strani Spensa.

Prof. Dr Novakov Mikić naglasila je da u Novom Sadu već 15 godina postoji Centar za prevenciju bolesti zavisnosti, kao i da su aktivnosti tog centra značajno pojačane uvođenjem akcije „STAND UP“ Novi Sad.

- Mladima je neophodno pružiti širok dijapazon aktivnosti, kojima će kvalitetno ispuniti slobodno vreme. Projekat hologramske prezentacije omogućava da na zanimljiv način vidimo odraz i efekte droge, ali ne treba zaboraviti da se borba protiv narkomanije bazira uticanjem na pojedince, jer je zloupotreba droga predmet individualne odluke . - izjavila je dr Aleksandra Novakov Mikić

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je kampanju u 8 gradova Srbije sa osnovnim ciljem da motiviše i pozove sve društvene strukture da svojim učešćem daju doprinos popularisanju znanja o posledicama zloupotrebe droga.

- Učinićemo sve da preko policijskih uprava, carina, tužilaštva i sudstva, smanjimo dostupnost droge a zatim ćemo osnažiti kapacitete zdravstvenog sistema koji, osim što radi na prevenciji, rade i na lečenju. Veoma važan segment u kojem moramo svi zajedno da učestvujemo je i resocijalizacija osoba za koje znamo da su narkomani. - naglasio je dr Tomislav Stantić.

Novi Sad, 11. novembar 2009.godine