Čitaj mi

JEDANAEST GODINA ČLANSTVA NOVOG SADA U EVROPSKOJ MREŽI ZDRAVIH GRADOVA

Ove godine, Grad Novi Sad obeležava jedanaest godina članstva u Evropskoj mreži zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije. Radi se o globalnom pokretu Evropske mreže SZO koja, od 1988. godine, aktivno angažuje lokalne samouprave uključujući ih u proces unapređenja zdravlja stanovništva, kroz ispunjavanje zadatih uslova. Danas je ovim konceptom obuhvaćeno više od 185 miliona ljudi u Evropi, odnosno više od 1400 gradova, među njima i Novi Sad kao jedina lokalna samouprava u Srbiji koja je član pomenute Mreže.

Tim povodom, u Institutu za javno zdravlje Vojvodine održana je konferencija za novinare na kojoj su član Gradskog veća za zdravstvo dr Dragan Stajić i koordinatorka projekta dr Snežana Ukropina predstavili realizovane aktivnosti, kao i planove za naredne dve godine.

- Briga o zdravlju našeg stanovništva predstavlja prioritet Grada i važan zadatak kojim se sistemski bavimo i u koji želimo da uključimo sve institucije, organizacije kao i pojedince. Projekat „Zdravi gradovi“ se ne završava dostignutim određenim zdravstvenim stanjem, već je to svesnost o zdravlju i težnja da se ono unapredi, a bazira se na principima multisektorske saradnje, aktivne participacije stanovništva i zdrave životne sredine – izjavio je dr Dragan Stajić.

On je dodao da je potreba postavljanja zdravlja visoko na društvenoj, političkoj i ekonomskoj lestvici, prepoznata i u Planu razvoja Grada Novog Sada koji je nedavno donet.

- Jedan od obaveznih elemenata za pristupanje narednoj fazi Evropske mreže zdravih gradova jeste i izrada Zdravstvenog profila Grada, a s obzirom da je  usvojen Plan razvoja Grada Novog Sada, kao krovni gradski dokument, mogu da najavim da već početkom naredne godine pristupamo opsežnim aktivnostima čiji će ishod biti donošenje Plana javnog zdravlja. Tim dokumentom briga i odgovornost za zdravlje sa zdravstvenog, proširiće se i na sve druge sektore, a njegova izrada uključiće predstavnike građana, civilnog sektora i medija - objasnio je dr Stajić.

U periodu 2013-2023. godine, u okviru jedanaest projekata „Novi Sad – Zdrav grad“, podržanih sredstvima iz budžeta Grada, Institut za javno zdravlje Vojvodine, realizovao je aktivnosti projekta, ispunjavajući uslove članstva V, VI i VII faze programa.

- Novi Sad uspeva da kroz duže od 3 faze članstva u Evropskoj mreži zdravih gradova SZO, finansiranjem brojnih multisektorskih planova i programa koje ostvaruju ustanove i civilni sektor, demonstrira da predstavlja grad koji, iz godine u godinu, unapređuje zdravlje i kvalitet života svih koji u njemu žive i borave – istakla je dr Snežana Ukropina i dodala - Svaki planski dokument Grada Novog Sada, kroz ciljeve, mere i aktivnosti, visoko vrednuje determinante koje najviše doprinose zdravlju i kvalitetu života, o čemu svakako govori i prirast stanovništva, kako prirodni, tako i veštački, između dva popisa. Iako još puno treba da se radi na smanjenju faktora rizika za hronične nezarazne bolesti i produženju očekivanog trajanja života, članstvo Grada Novog Sada u ovoj Mreži predstavlja garant i ove perspektive.

Novi Sad, 20. decembar 2023. godine